BOSS se kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda

Predsjednik Bosanske stranke, Mirnes Ajanović, podsjeća birače da je u protekle 24. godine postojanja, ova stranka dokazala da nije izdala interese građana i da se kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda. Naš angažman dokazuje izrazito aktivno djelovanje BOSS-a tokom cijelog mandata, te djelovanje u zaštiti interesa boraca, nezaposlenih, radnika i penzionera i ostalih građana, ističe Ajanović. Stava je da ova stranka nikada nije vodila antidržavnu i politiku nacionalne ili bilo koje druge segregacije, niti je manipulirala javnošću. Naš će cilj i dalje biti razotkrivanje nezakonitih aktivnosti, istakao je predsjednik BOSS-a i nosilac liste za Parlament Federacije BiH, Mirnes Ajanović.