Stranka penzionera BiH: „Novca ima dovoljno, ali ga treba ravnomjernije usmjeravati”

Stranka penzionera BiH je, u organizaciji Kantonalnog odbora Tuzla održala prvi javni predizborni politički skup za Tuzlu u Šićkom Brodu. Kandidati  za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Predstavnički dom Skupštine BiH govorili su o vizijama savremene, nezavisne i multietničke zemlje. Povećanje penzija i poboljšanje kvalitete života ne samo starijih osoba, nego  mladih i branitelja naveli su kao osnovne ciljeve. Rekli su da se zalažu za stručne i moralne ljude, te da na listama imaju kandidate neprocjenjivog radnog i životnog iskustva. „Novca ima dovoljno, ali ga treba ravnomjernije usmjeravati. Među prioritetima je zaustavljanje pljačke BiH i borba protiv korupcije“, rečeno je na predizbornom skupu Stranke penzionera. Nosilac liste Stranke penzionera za Skupštinu TK je Spomenka Mićić.                                                                                                                                  Jovanka Marić, nosilac liste Stranke penzionera za Predstavnički dom Parlamentarne Skuptštine BiH rekla je da će se, između ostalog  boriti za jedinstvenu BiH, ukidanje entiteta i kantona, smanjivanje broja ministarstava, državnih službenika i vijećnika i bolji položaj radnika. Dodala je da Stranka penzionera želi promjene, a ne vlast. „Sadašnje stanje možemo mijenjati samo ako uđemo u Parlament“, rečeno je na predizbornom skupu Stranke penzionera BiH u tuzlanskom naselju Šićki Brod.