Branko Petrić novi predsjednik CIK-a BiH

Novi predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine je Branko Petrić.

On je danas izabran u drugom krugu, većinom glasova, pet od ukupno sedam članova Komisije.

Službeno će dužnost preuzeti u ponedjeljak, 1. oktobra.

Petrić je na tu dužnost izabran iz reda srpskog konstitutivnog naroda u skladu s načelom rotacije, a njegov protukandidat bio je Novak Božičković koji je, nezadovoljan epilogom glasanja, najavio ulaganje žalbe Sudu BiH.

Božičković je novinarima kazao kako smatra da je CIK BiH izborom Petrića prekršio član 2. stav 6. Izbornog zakona BiH kojim je definirano da član CIK-a može biti izabran za predsjednika samo  jednom u mandatu od sedam godina, podsjećajući da je njegov protukandidat već bio na toj funkciji.

Na sjednici CIK-a aktuelna predsjednica ove institucije Irena Hadžiabdić, kojoj mandat ističe krajem septembra, podsjetila je kako se predsjednici CIK-a u skladu važećim propisima, rotiraju na toj funkciji svakih 21 mjesec.

U kontekstu načela rotacije, član CIK-a Suad Arnautović zatražio je da se razjasni relacija između odredbi Poslovnika (člana 9. stava 2.) i Izbornog zakona BiH (člana 2. stava 6.) kojima je definirano da se rotacija članova CIK-a BiH na mjestu predsjednika vrši po redoslijedu konstitutivnih naroda i Ostalih.

Taj redoslijed je, kako je saopćila Hadžiabdić, utvrđen spomenutim odredbama Izbornog zakona BiH u kojima stoji – da se predsjednik CIK-a BiH bira iz reda konstitutivnih naroda – Hrvata, Bošnjaka i Srba, odnosno iz reda Ostalih.

Član CIK-a Vlado Rogić kazao je kako se radi o tehničkom pitanju koje ne bi trebalo problematizirati na sjednici na kojoj se bira predsjednik CIK-a, a uslijedila je i kraća diskusija u kojoj su sudjelovali generalni tajnik CIK-a Goran Mišković, predsjednica Hadžiabdić i član CIK-a Ahmet Šantić.

Arnautović je ocijenio kako je očigledno da spomenuta pitanja treba razjasniti nakon izbora te da se ne bi smjelo dešavati da praksa pobija normu, a u kontekstu zakonom utvrđenog redoslijeda rotiranja na poziciji predsjednika CIK-a BiH.

Nakon kraće rasprave pristupilo se tajnom glasanju za izbor novog predsjednika CIK-a, te kako u prvom krugu nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsku većinu glasova (Petrić dobio četiri, a Božičković tri glasa), pristupilo se organiziranju drugog kruga tajnog glasanja, kako je to predviđeno Poslovnikom CIK-a BiH (član 22. stav 6.).

U Poslovniku CIK-a stoji – da je u slučaju nepostojanja dvotrećinske većine glasova članova CIK prilikom izbora predsjednika, neophodno na narednoj sjednici izabrati novog predsjednika glasovima većine članova.

Tako je na drugoj sjednici koja je održana nakon kratkotrajne pauze većinom glasova potvrđen izbor Branka Petrića koji je u drugom krugu dobio pet, a Božičković dva glasa.

Petrić je nakon okončanja tajnog glasanja kazao da njegov izbor predstavlja veliku obavezu, uz uvjerenje da će CIK u najboljem redu provesti predstojeće izbore.

Najavio je da će se angažirati na jačanju kapaciteta CIK-a, uključujući i iniciranje izmjena zakona i uvođenja novih tehnologija.

Petrić je istaknuo da će insistirati na poštivanju zakona i Ustava BiH, te njegovanju timskog rada u sklopu CIK-a BiH.

Član CIK-a BiH Stjepan Mikić je uputio čestitke dosadašnjoj predsjednici CIK-a BiH, izražavajući zahvalnost za sve što je ona učinila “u složenim uvjetima i u razdoblju u kojem je CIK bio izložen neutemeljenim optužbama”.

(RTVTK/FENA) M.L.