Budući piloti NSA u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo 

U okviru sporazuma o saradnji između Glide Flight Academy i Američkog
univerziteta u Bosni i Hercegovini (AUBiH), koji je potpisan krajem
decembra 2018. godine, profesori Nacionalne sigurnosne akademije (NSA) i
studenti prve generacije smjera Aeronautike posjetili su Glide Flight
Academy i Graničnu policiju Bosne i Hercegovine na Međunarodnom
aerodromu ”Sarajevo”.

Milan Marković i Irfan Habibović, instruktori letenja Glide Flight
Academy, i profesori NSA Brane Janković i Dževad Burić, penzionisani
brigadiri, upoznali su studente sa osnovnim karekteristikama i
mogućnostima aviona CESSNA 172, na kojima je planirano da se izvodi
osnovna letačka obuka studenata NSA.

Tokom posjete, studenti NSA imali su priliku razgovarati sa
instruktorima letenja i službenicima Granične policije Bosne i
Hercegovine, a upoznali su se i sa dijelovima aviona CESSNA 172. Takođe,
na osnovu teorijskog znanja stečenog u učionici izvršili kompletnu
pretpoletnu proceduru, te su na taj način zaokružili proces učenja
procedura koje čine obavezan pripremni dio leta.

Pročitajte...