Budžet TK stabilan

Prihodi planirani u Budžetu TK za ovu godinu u iznose  433 miliona 218 hiljada maraka, u odnosu na 2020.godinu veći su za 1,7 miliona maraka. Rashodi su planirani u iznosu od 433 miliona 44 hiljade martaka. Ono što je karakteristika za ova prva tri mjeseca, jeste da su neiskorištena sredstva iz prethodne godine od 18 miliona KM, dobijena od MMF-a uvrštena u prvi kvartal, a kako bi se moglo odgovoriti svim zahtjevima budžetskih korisnika.


U strukturi prihoda Budžeta TK predviđenih za ovu godinu, najveći dio se odnosi na poreske, oko 291 miliona 730 hiljada maraka. Planirani prihodi od PDV-a iznose 202 miliona 322 hiljade maraka, od poreza na dobit oko 43 miliona, te od poreza na dohodak oko 45 miliona.

-Što se tiče prva tri mjeseca smatramo da neće biti finansijskih problema za izmirenje obaveza prema svim budžetskim korisnicima. Moram napomenuti da smo sve budžetske zahtjeve uvažili u stopostotnom iznosu, stavili ih u prvi kvartal i krenuli sa njihovom realizacijom. Zatražili smo odf svih ministarstava da sve svoje programe donesu do kraja februara, kako bi svi budžetski korisnici dobili potrebna sredstva na vrijeme, navodi Vedran Lakić, ministar finansija TK.

Ono što je karakteristika za ova prva tri mjeseca, jeste da su neiskorištena sredstva iz prethodne godine od 18 miliona KM, dobijena od MMF-a uvrštena u prvi kvartal, a kako bi se moglo odgovoriti svim zahtjevima budžetskih korisnika.

-Sva ministarstva su utvrdila programe, donesene su odluke, sada kreće njihova realizacija. Moram napomenuti da smo sa realizacijom onih koje su bile u prioritetu krenuli prije desetak dana. Prvi su programi iz socijalne zaštite, ta nam je svakako bio prioritet, a očekuje nas realizacija i drugih programa, pojašnjava ministar Lakić.

Prihodi planirani u Budžetu TK za ovu godinu u iznose  433 miliona 218 hiljada maraka, u odnosu na 2020.godinu veći su za 1,7 miliona maraka.

 

Pročitajte...