Bukvarević i boračka udruženja pozvali na usvajanje budžeta (VIDEO)

SARAJEVO, 15. januara (FENA) – Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja FBiH nakon današnjeg sastanka pozvali su na usvajanje budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, u kojem je predviđeno 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu.

– Tim iznosom Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo poštuju sporazum o dostignutom obimu sredstava. Dogovoreno je da u narednih pet godina imamo budžet od 315,5 miliona KM, a sredstva koja ostanu neutrošena su preraspoređena na transfer za rješavanje statusnih pitanja – rekao je Bukvarević.

Istakao je da odluku o raspodjeli tih sredstava predlažu koordinacije boračkih udruženja, ARBiH i HVO-a.

– Uslov da bi mogli dalje vršiti isplate bilo kakvih naknada jeste usvajanje budžeta ili u najmanju ruku usvajanje odluke o privremenom finansiranju – poručio je Bukvarević.

Predsjedavajući Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH Šerif Patković pozvao je na usvajanje budžeta za ovu godinu naglašavajući da ne smije biti ugroženo 90.000 korisnika boračko-invalidske zaštite.

– Način na koji ćemo ih upozoriti dogovorit ćemo u narednim danima – rekao je Patković.

Na današnjem sastanku je analiziran rad resornog ministarstva u prošloj i planovi za narednu godinu.

Bukvarević je novinarima kazao da su izvršene sve obaveze, pored ostalog, isplate ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 281.642.000 KM, te isplate za novčane naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja za 4.951 korisnika, u iznosu od 15.330.869 KM.

– Pored ovoga, kroz tranfere, za pomoć u liječenju, nabavke vozila, pomoć za ratne vojne invalide, pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju, obilježavanje značajnih datuma, s pozicije Ministarstva isplaćeno je 315,5 miliona KM u 2017. godini u skladu sa zakonima boračko-invalidske zaštite – rekao je Bukvarević.

Na sastanku je dogovoreno da plan za 2018. godini bude u pripremi izmjene i dopune zakona o osnovnim pravima branilaca kojim će se dodatno popravljati status branilaca i njihovih porodica.

– To se odnosi na donošenje zakonskih odredbi o kažnjavanju firmi i poslodavaca koji ne primjenjuju zakon o pravima branilaca da, prije svega, djeca šehida i poginulih boraca imaju prednost pri zapošljavanju – naveo je Bukvarević.

Taj član se, dodao je, djelimično ili nikako ne poštuje.

Dogovoren i je obilazak svih kantona i predstavljanje projekata iz oblasti zapošljavanja i fondacija za pružanje pravne pomoći i stambene.

Također, dogovoreno je formiranje interresorne radne grupe koja će ići u pravcu pripreme jedinstvenog zakona o pravima branilaca i njihovih porodica.

Pročitajte...