CCI od Vlade i Skupštine TK traže veću produktivnost

Centri civilnih inicijativa predstavili su danas analizu rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona u prvoj polovini ove godine. Iako je produktivnost skupštine u ovom periodu najveća u aktuelnom mandatu, u centrima se tvrdi da je ona ispod produktivnosti prethodnog saziva. Istaknuto je da je Skupština po drugi put za redom godišnji program rada usvojila na vrijeme, ali je podcrtano da to nije učinjeno sa budžetom za ovu godinu. Zbog toga su u centrima civilnih inicijativa pozvali Vladu i Skupštinu da pojačaju intezitet rada i da barem jednom kvartalno organizuju tematske sjednice. Više u video prilogu.

Sagovornici Muris Bulić i Ana Lučić, Centri civilnih inicijativa

Pročitajte...