CCI: Neophodan registar divljih deponija u F BiH

Prema zvaničnim podacima iz Strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovini, na teritoriji ovog entiteta ima više od 2000 divljih deponiija na površini od oko milion kvadratnih metara. Stare deponije zarastaju i nastaju nove, što iziskuje hitne mjere i sinergiju svih nivoa vlasti za sistemsko rješavanje ovog problema,kažu u Centrima civilnih inicijativa.Od jučer je građanima dostupan i besplatan telefonski broj na koji mogu javiti lokaciju na kojoj se nalazi divlja deponija.