Centar za socijalni rad Tuzla: Ove godine usvojeno desetero djece

Ako želite usvojiti dijete, prvo ćete krenuti od Centra za Socijalni rad. Svaka osoba može biti usvojitelj, ukoliko ispuni uslove koje zahtjeva Porodični zakon i pravila Centra za socijalni rad. Usvojitelji mogu biti i strani državljanji, pa je u Centru za socijalni rad trenutno u prodeduri ovaj oblik usvajanja djeteta.