Oštra reakcija Sindikata na usvojeni tekst Zakona o zaštiti na radu F BiH

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine nezadovoljan je tekstom Zakona o zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine. Za Zakon kojeg je usvojio Zastupnički dom Federalnog parlamenta, navode da ne garantira sigurnost radnika, te da njime nisu regulirana sva pitanja iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu. U Udruženju ”Atex” navode da je u ovom trenutku, bolji ikakav nego nikakav zakon.
Iako su sindikati godinama insistirali da se donese zakon kojim se končano treba zaštiti radnik na radnom mjestu, u skladu sa evropskim standardima, usvojeni Zakon o zaštiti na radu ne garantira sigurnost, navode u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Posebno ih zabrinjava činjenica da sam Zakon, kako navode u Sindikatu, predstavlja mrtvo slovo na papiru do donošenja podzakonskih akata za njegovo provođenje, a za što je ostavljen rok od jedne godine. Upozorava se da Zakonom nisu regulirana sva pitanja iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, pa je i dalje predviđena primjena pravilnika iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Donošenje zakona predstavlja bacanje prašine u oči i radnicima i cjelokupnoj javnosti, kategorični su sindikalci. Smatraju da je bilo dovoljno, čak i previše vremena, da se Zakon uskladi sa svim evropskim standardima i da se usvoji u tekstu kojim će biti ispunjena njegova osnovna zadaća, a to je zaštita radnika na njihovim radnim mjestima.

Pročitajte...