Centar za socijalni rad Tuzla poziva gradjane da prijave Centru djecu koja prose

S obzirom na veliki broj turista koji za vrijeme ljetnih mjeseci borave na području Grada Tuzla, kao i veći broj građana koji dolaze iz inostranstva, evidentna je i pojava određenog broja djece sa ili bez roditelja, koja se bave prosjačenjem. Iz tih razloga iz Centra za socijalni rad Tuzla mole sve građane da, u slučaju da primjete djecu koja prose na ulicama ili borave bez pratnje odraslih, odmah o tome obavijeste Centar.

Pročitajte...