Centralna banka BiH: Danas 20 godina od uspostave platnih sistema

Petog januara 2021. navršava se 20 godina od uspostave platnih sistema Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) koje se odvijalo u okviru reforme platnog prometa koja se smatra jednom od najuspješnijih reformi u Bosni i Hercegovini.

Proces uspostave platnih sistema CBBiH podrazumijevao je potpunu transformaciju obavljanja unutrašnjeg platnog prometa u Bosni i Hercegovini, odnosno prenošenje platnog prometa iz zavoda za platni promet na komercijalne banke, čime su zavodi za platni promet prestali da postoje.

Iz CBBiH navode da je konsenzusom svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini odlučeno da se provede reforma platnog prometa u cilju povećanja konkurentnosti, efikasnosti, brzine obavljanja transakcija i smanjenja troškova. Reforma je podrazumijevala da nosioci platnog prometa, umjesto zavoda, budu komercijalne banke s dozvolama za obavljanje poslova platnog prometa i CBBiH, čija je obaveza bila uspostavljanje platnih i obračunskih sistema koji će omogućavati tok transakcije.

Dodaju da su u okviru razvoja platnih sistema tokom godina uvedene i dodatne funkcionalnosti, poput platforme za međubankarsko tržište novca, sistema poravnanja međunarodnih plaćanja s Republikom Srbijom, Centralni registar kredita pravnih i fizičkih osoba i Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata. Postojanje registara je omogućilo jačanje finansijske discipline, smanjenje mogućnosti prevara te je dalo značajan doprinos ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine na aktivnostima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Od prvog radnog dana u okviru platnih sistema uspješno i stabilno funkcioniraju sistem bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV) – za plaćanja preko 10.000 KM i žirokliring sistem za transakcije u iznosu jednakom ili manjem od 10.000 KM. Tokom godina, sistem se kontinuirano dograđuje radi ispunjavanja svih neophodnih tehnoloških i sigurnosnih standarda, a najveći iskorak je napravljen u 2019. kada je žirokliring sistem usklađen s načinom rada u Evropskoj uniji (EU), te je na taj način stvorena pretpostavka za bržu integraciju platnih sistema CBBiH i učesnika u EU tokove.

– CBBiH ovom prilikom izražava posebnu zahvalnost Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) koja je bila ključni partner u uspostavi platnih sistema te pomogla i uspostavu registara u CBBiH – saopćeno je iz te institucije.

Pročitajte...