Centrar za pružanje usluga u zajednici „Puž“: Briga o migrantima u fokusu rada

Centar za pružanje usluga u zajednici “Puž” provodi programe koji potiču jačanje uloge zajednice u životima djece, mladih i odraslih u riziku od socijalne isključenosti. Vrlo su osvećeni i brizi o migrantima. Na koji način to rade u Jutarnje programu ispričao je Fahrudin Šehmehmedović, socijalni pedagog u Centru za pružanje usluga u zajednici „Puž“.