Naglasio je da je zatražen jači angažman inspekcija. Dodaje kako će se proglasiti i epidemija u FBiH.

– Naime, 14. juna će isteći mjere koje su ranije propisane i one će se produžiti u narednih 14 dana. Danas je dogovor da se te mjere produže u narednih 14 dana. Bitno je reći da smo pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa, tražili smo podršku MUP-a prema inspekcijama. Evidentno je da je došlo do popuštanja poštivanja mjera, a to je nošenja maski u zatvorenom, držanje distance, pranje ruku. Mnogi objekti ne poštuju propisane mjere – govori Čerkez.

Dodaje kako je situacija još pod kontrolom.

– Međutim, evidentno je da je došlo do velikog povećanja zaraženih u Tuzlanskom, Sarajevskom, Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Dat ćemo saglasnost za proglašenje epidemije u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu, ali i epidemije u FBiH. Nismo isključili mogućnost donošenja nekih od mjera koje su bile na snazi ranije – rekao je Čerkez.

Pojašnjava da bi bilo teško donijeti u ovom trenutku opšte mjere, jer postoje kantoni gdje nema novozaraženih.

– Bitno je da kantoni procjenjuju stanje, donose određene restriktivne mjere. Pokrenut ćemo za Federaciju BiH proceduru stanja epidemije. Što se tiče kantona, federalni ministar zdravstva će odobriti proglašenje epidemije na kantonima gdje se to tražilo, a to su u ovom trenutku Tuzla i Sarajevo – rekao je Čerkez.