Četa za spasavanje Rudnika “Kreka” Tuzla: Prvi na mjestu nesreća sa jednim ciljem – spasiti živote

Prvi na mjestu nesreća u svim rudnicima na području Tuzlanskog kantona ali i šire su pripadnici čete za spasavanje Rudnika »Kreka« Tuzla. Ovo je centar za koordinaciju u kojem su trenutno angažovana četvorica radnika. Inače, ovi hrabri ljudi imaju samo jedan zadatak- pružiti pomoć nastradalima.

Više u video prilogu.

Pročitajte...