CIK BiH donio odluke o dodjeli zamjenskih i prestanku mandata

Centralna izborna komisija BiH (CIK) na današnjoj sjednici donijela je odluke o prestanku i dodjeli zamjenskih mandata, dok se, kako se očekivalo pod tačkom ostalo, nije izjašnjavala o načinu popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

O tome, kako je ranije najavio predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić, trebalo se razgovarati početkom novembra prilikom potvrde rezultata Općih izbora.

Do toga danas nije došlo, a članovi CIK-a razmatrali su ostavke, prestanke i dodjele zamjenskih mandata i to u općinskim vijećima Vareš, Donji Vakuf/Uskoplјe, Zavidovići, Ilijaš, Klјuč, Kupres, Ljubuški, Pale i Skupštini općine Kneževo.

Također, CIK je donio Rješenje u predmetu Općinske izborne komisije Milići, po kojem je za člana ove komisije imenovana Mira Novaković.

Donesenom Odlukom po žalbi Aiše Kašarević zastupane po staratelјu Jasmini Mlaćo-Durek na Odluku Općinske izborne komisije Bugojno od 14. oktobra, službenik Općinske izborne komisije Bugojno Elvedin Tajar kažnjen je, između ostalog, sa 400 KM, budući da tokom priprema za Opće izbore nije preuzeo izjavu s ličnim podacima radi glasanja putem mobilnog tima od Aiše Kašarević, koja zbog toga nije dobila mogućnost da glasa na ovogodišnjim izborima.