CIK BiH organizuje seminare o brojanju glasačkih listića i popunjavanju obrazaca za zbirne rezultate za članove izbornih komisija i biračkih odbora

Centralna izborna komisija BiH organizuje seminare o brojanju glasačkih listića i popunjavanju obrazaca za zbirne rezultate za predstavnike i članove opštinskih, odnosno gradskih izbornih komisija i biračkih odbora. Jednodnevna edukacija za članove izbornih komisija za tuzlansku regiju održana je danas u Tuzli. Više od 80 učesnika iz TK, Zavidovića, Zenice, Olova, Han Pijeska i Podrinja dobilo je od predstavnika Centalne izborne komisije BiH upute o nadležnostima i metodologiji rada, a imali su  i praktičnu vježbu kako brojati glasačke listiće i pravilno ispuniti  obrasce za zbirne rezultate. Nakon edukacije polagali su testove jer trebaju biti osposobljeni kako dalje upute mogli dati predstavnicima i članovima biračkih odbora koji će biti imenovani u ovoj sedmici.  Njihov posao je ozbiljan i nosi krivičnu odgovornost, rečeno je. „Davno je CIK ocijenio na bazi činjenica da su birački odbori najslabija karika u lancu organa za provođenje izbora na izborni dan i zbog toga smo mi posvetili ovu edukaciju praktičnom radu na popunjavanju obrazaca i svih neophodnih formulara. naime, do sada smo vidjeli da iz ciklusa u ciklus bilo sankcionisanih članova biračkih odbora. Npr. sa prošlih Opštih izbora 2016 bilo je više od stotinu pravosnažnih presuda“, rekao je rekao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH.  Nezakonitosti su se najčešće odnosile na svjesne ili nesvjesne greške pri prebrojavanju glasova i  povrede tajnosti glasanja. Novina na predstojećim Opštim izborima 2018 koji će biti održani 7. oktobra biće providne glasačke kutije. Biće nabavljene zahvaljujući pomoći Misije OSCE-a u BiH i ambasada Norveške i Velike Britanije. „U ponedjeljak smo održali seminar u Bihaću, juče u Banja Luci, danas U Tuzli, sutra u Brčko Distriktu, u petak u Sarajevu, sljedeće sedmice u Trebinju, Mostaru i Livnu. Time završava prvi ciklus edukacije organa za provođenje izbora“, rekao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH. Drugi ciklus edukacije za članove biračkih odbora počinje 10. septembra. Uporedo će se osposobljavati i tzv. administartori, odnosno kontrolori koji će podatke sa formulara unositi u aplikaciju za izborne rezultate.

Pročitajte...