CKBiH: Podizanja svijesti ljudi u zajednici o HIV infekciji

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kroz strukturu, preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH ove godine obilježava Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a s ciljem podizanja svijesti ljudi u zajednici o HIV infekciji, uključujući pomoć i razumijevanje za oboljele od AIDS-a, kao i članove njihovih porodica te potrebu razvijanja obrazovnih i preventivnih inicijativa.

Aktivnosti, tim povodom, su usklađene s trenutnom situacijom vezano za pandemiju COVID-19 i usmjerene na edukaciju putem sredstava informisanja, društvenih mreža i informativno-edukativnog i promotivnog materijala.

– Dio strukture Crvenog krsta/križa održat će i edukativne radionice u prihvatnim centrima, u cilju prevencije spolno prenosivih bolesti i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Putem online platformi Crveni križ Federacije BiH radit će i online sesije podizanja svijesti o HIV/AIDS-u – koracima prevencije i očuvanja zdravlja. Crveni krst Republike Srpske je odštampao i distribuirat će plakat (500 primjeraka), kao i letak (10.000 primjeraka). Takođe nošenje presavijene crvene trake, koja je simbol borbe protiv AIDS-a, jedan je od načina solidarnosti sa inficiranim i oboljelim ljudima – navodi se.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine tradicionalno obilježava 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Ovogodišnji moto pod kojim se obilježava taj datum je ‘Uzajamna podrška, zajednička obaveza’.

Prvi decembar se obilježava od 1988. godine, da bi se usmjerila pažnja prema AIDS-u kao vodećoj globalnoj prijetnji. Obilježavanje toga datuma je dobra prilika da se šira javnost informira o HIV/AIDS-u, da se stečeno znanje provede u akcije prevencije i da se posebno dosegne do ciljnih skupina ljudi kroz prevazilaženje stigme i diskriminacije. Iako je medicina danas dosta uznapredovala, HIV/AIDS i dalje nastavlja biti veliki globalni problem javnog zdravlja, koji je dosad odnio skoro 33 miliona života.