Članovi Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku prihvatili nacrt Zakona o inspekcijama TK

U okviru priprema z narednu sjednicu Skupštine TK danas su zasijedali članovi skupštinske Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Razmatran je nacrt Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, kao i Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornik: Mehmed Bajrektarević, predsjednik Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK