Svi prihodi iz inostranstva od 2015. do danas bit će oporezovani

Porezna uprava Federacije BiH uputila je javni poziv svim građanima koji zarađuju izvan Bosne i Hercegovine, da se prijave i plate porez. Bez izuzetka se to odnosi na one koji su u radnom odnosu, ali i one za koje ne postoji takva vrsta evidencije. Porez na dohodak platit će svi koji imaju stalne mjesečne prihode iz inostranstva. Ako novac u Federaciju Bosne i Hercegovine stiže na bankovne račune građana iz bilo koje zemlje svijeta, dužni su prijaviti prihod Poreznoj upravi ili odgovarati za utaju poreza.

novinar Azra Mešić

Porezna uprava je nakon javnog poziva počela tragati za osobama koje zarađuju izvan Bosne i Hercegovine, žive na području Federacije, a ne plaćaju porez na prihod. U skladu sa Zakonom iz 2009. godine, potražuje 10 odsto od njihove isplaćene zarade, s umanjenjem od 4 odsto na konto zdravstvenog osiguranja. To se odnosi na one koji rade za strane kompanije jednako kao i na pojedince koje pružaju usluge ili prodaju putem interneta.

– Oni su dužni da to plate, ali ako je riječ o studentima i ako rade preko studentske zadruge onda neće plaćati, ako nisu preko zadruge onda plaćaju. Nije obveznik porodica kojoj zaposlenik šalje iz inostranstva novac, nego je on poreski obveznik. Ako je negdje drugo plaćen porez onda dostave dokaz, pa plate razliku, ali sve to zavisi od ugovora među državama o izbjegavanju duplog oprezivanja, kaže za RTVTK Fikret Hasanović, Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda PU u Tuzli.

Nema izuzetaka za one koji na internetu prodaju muziku, fotografije, dizajn, ručne radove ili druge proizvode. Čak ni ako dio novca investiraju u proizvodnju. To je pogubno za kreativca koji svoja znanja i vještine nude tržištu cijelog svijeta i izvoze kaže analitičar Faruh Hadžić.

– Ta materija nije do kraja zakonski regulisana. Zakon o radu ne poznaje kategoriju samozaposlenik – rad od kuće. Mislim da bi trebalo prvo izmijeniti Zakon o radu. Definisati šta su prava i obaveze tih osoba, te da se eventualno na osnovu toga oporezuju. Mislim da bi sve drugo retroaktivno bilo pogubno, pojašnjava Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.

Svaki prihod iz inostranstva bit će oporezovan i to računajući od početka 2015. godine. No, nije do kraja regulisano hoće li Porezna uprava oporezivati poklone u novcu. To pitanje regulišu kantonalni propisi, kaže direktor Ureda u Tuzli. U slučaju Tuzlanskog kantona zakon kaže da se ne oporezuju poklonu u vrijednosti do 2000 konvertibilnih maraka. A od kantonalne Skupštine će tražiti tumačenje odnosi li se to i na novac.

To što je rečeno 15, 16, 17. godina je legitimno pravo Poreske uprave zato što Zakon o PU je definisao da ukoli8ko porezna prijava nije podnesena nema zastare, kaže Hasanović.

Podatke o prihodima građana Porezna uprava je dobila od domaćih banaka. I to joj je omogućio aktuelni zakon.

– Banke su dužne da obavijeste građane da je ta institucija tražila lične podatke. Banke to do sada nisu radile i ostaje sumnja da je ovdje došlo do kršenja Zakona o zaštiti podataka, mišljenja je analitičar makroekonomije Faruk Hadžić.

U međuvremenu, kažu u Poreskoj upravi, interes poreskih obveznika koji novac primaju putem  PayPal-a MoneyGram i drugih servisa je značajno povećan. Dolaze, traže obrasce, daju podatke i plaćaju zaostale poreze. Oni koji se ne odazovu javnom pozivu snosit će prekršajnu i krivičnu odgovornost.

Pročitajte...