CZ: Poplave u Gračanici i Doboj Istoku

Općina Doboj Istok. Rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila oko 50 Ha.

Općina Gračanica. Situacija u općini Gračanica se smiruje i stabilizuje  u odnosu na stanje od juče kada se zbog jakog pljuska i suženih odvodnih kanala bila ugrožena 4 stambena i pomoćna objekta u MZ Donja Orahovica. Voda na navedenoj lokaciji se povlači zbog stabilizacije vremenskih prilika. Visina vodostaja rijeke Spreče na mjernom mjestu (Karanovački most) trenutno iznosi 328 cm ( 300cm – kritična tačka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava)

Rijeka Spreča se priobalno izlila i poplavila oko 30 ha.