Da li će borci iz Brčkog ostvariti prava na egistencijalne naknade?

U Brčkom je nedavno održan sastanak na kojem je razgovarano o primjeni zakona iz oblasti boračkih prava, posebno kada je riječ o borcima koji žive na području Brčko-Distrikta. Poseban fokus bio je usmjeren na ostvarivanje prava na „egzistencijalnu novčanu naknadu“, za pripadnike Armije Republike BiH i HVO-a, koji su mlađi od 57 godina. Sastanku je prisustvovao i Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK, koji upozorava da bi, ukoliko borci iz Brčko distrikta ne budu obuhvaćeni Zakonom o demobilisanim borcima FBiH, moglo doći do promjene demografske slike u distriktu.

Na sastanku je naglašeno da borci iz Distrikta moraja ostavrivati ista prava kao i borci ARBiH i HVO koji žive na području Federacije. Svjesni specifičnosti ovog područja, kroz izmjene federalnog zakona bit će predloženo da federalna Vlada budžetski pokriva boračku populaciju mlađu od 57 godina sa područja Distrikta kada je rječ o egzistencijalnoj naknadi. Tekst izmjene Zakona o demobilisanim borcima će biti vrlo brzo upućen ka Vladi FBiH.

– Ono što je bitno što bih istakao za Brčko distrikt da je u Izmjenama Zakona o demobilisanim borcima obuhvaćeni svi građani koji imaju boravak na području BD. Također smo na zadnjem sastanku dogovorili da ta prava ostvare i supruge umrlih demobilisanih boraca koji nemaju druga primanja, odnosno pod istim okolnostima kao i ostali borci – ističe Mirza Terzo, v. d. ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH.

Brčko Distrikt nema Zakon o dopunskim pravima kao kantoni u FBiH te je dogovoreno je da se u izmjenama zakona koji su aktuelni uvrste svi demobilisani borci pod istim uslovima kao i na području cijele FBiH do 57 godina.

– Mi cijenimo da je to negdje oko 700 do 800 pripadnika ARBiH i osim toga, ukoliko ovi borci ne budu obuhvaćeni ovim Zakonom na niovu FBiH mi se bojimo da ne bude fiktivnih prijavljivanja na TK da bi borci iz BD ostavarili prava, a to mjenja mnoge stvari, jer će doći do promjene demografske slike u BD, što nikome ne ide u prilog – napominje Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Tokom agresije na BiH u Brčkom je djelovala 108/215. viteška motorizovana brigada, koja je bila u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Zbog svojih uspjeha, u narodu je prozvana legendarnom.