Da li će seksualno uznemiravanje ući u Krivični zakon FBiH kao zasebno krivično djelo?

Nevladina inicijativa „Nisam tražila“, formirana u okviru istoimene Facebook stranice sa namjerom da javno ukaže na seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, uputila je zahtjev da seksualno uznemiravanje uđe u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je to definirano Zakonom o ravnopravnosti spolova. Traže i da se zakonska regulativa u BiH kada je u pitanju silovanje i seksualno uznemiravnje uskladi sa Istanbulskom konvencijom, s posebnim akcentom po pitanju zastare.

Advokatica Sabina Husejnagić, magistrica Krivičnog prava, kaže da trenutno u FBiH sekusualno nasilje nije uređeno jednom zakonskom odredbom, koje bi predstavljalo samostalno krivično djelo te da važeći zakon koji se odnosi na više krivičnih djela koje se tiču seksualnog nasilja propisuje kazne zatvora u rasponu od tri mjeseca do deset godina za različita djela. Također, prema zakonu moguća zastara tog djela počinje se računati od momenta kada je ono počinjeno a period zastare propisan je u zavisnosti od težine djela.

– Po meni, težinu i jačinu dobijate upravo činjenicom da određene radnje propisujete na način da se preduzimanjem istih stiču obilježja bića krivičnog djela ili da su one kao takve regulisane, odnosno propisane Krivičnim zakonom – ističe Husejnagić.

BiH je potpisnica Istanbulske konvencije i ratificirala je Konvenciju Vijeća Evrope te je preuzela obaveze da implementira sve odredbe u nacionalnom zakonodavstvu. Nažalost, to se još uvijek nije dogodilo. Nevladina Inicijativa “Nisam tražila” u Parlamentarnu će proceduru uputiti zahtjev da seksualno uznemiravanje uđe u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, kao što je to definirano Zakonom o ravnopravnosti spolova.

– Meni je lično drago da se počelo razgovarati o određenim stvarima. Smatram da itekako, kako sa aspekta struke, tako i nauke moramo razgovarati, jer to su ozbiljni problemi sa kojima se mi u društvu susrećemo – dodaje Sabina Husejnagić, advokatica.

A o ovoj temi razgovarat će se i u Predstavaničkom domu Parlamenta FBIH. Dvije zastupnice iz Tuzlanskog kantona Elzina Pirić i Meliha Bijedić za RTV TK su potvrdile da će podržati izmjene Krivičnog zakona. Elzina Pirić, po struci diplomirana kriminalistica kaže da je i sama bila žrtva sekusalnog uznemiravanja, tokom posljednje izborne kampanje. CIK BiH kaznila je politički subjekt i kandidata za seksističe izjave i sekusalno uznemiravanje sa novčanom kaznom.

– Međutim, društvo nije odreagovalo i moje kolege nisu odreagovale nikakvim saopćenima, nikakvim tekstovima i nisu prepoznali takvu stvar. Ja neću biti dio politike koja će zatvarati oči pred takvim strašnim stvarima – dodaje Pirić.

Istog je stava i profesorica Meliha Bijedić, koja je i predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH. Ističe da ova tema zahtjeva širi pristup, koji bi podrazumjevao da se modeli zaštite i prepoznavanja seksualnog nasilja tretiraju kroz kurikulume u osnovnim i srednjim školama te fakultetima.

– A posebno u školama da se uvedu predmeti seksualnog odgoja, jer je najvažnije da djeca znaju da prepoznaju šta je to seksualno nasilje – napominje Bijedić.

Zastupnice kažu da su svjesne kako nisu samo žene žrtve seksualnog uznemiravanja, ali da je važno da društvo postane svijesno da kada se desi takvo djelo svi postaju saučesnici. Iz Inicijative „Nisam tražila“ zahtijevaju i da se izdvoje budžetska sredstva za formiranje centara za hitnu pomoć osobama koje su proživjele seksualno nasilje, gdje osoba može dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć.

Pročitajte...