FUCZ u Tuzli održala deminersku obuku

Federalna uprava civilne zaštite danas u Tuzli organizovala je deminersku obuku za svoje zaposlenike. Svi prisutni upoznali su se sa sigurnosnim mjerama, koje se prvenstveno odnose na nošenje zaštitne opreme, držanje potrebne distance i svih drugih neophodnih mjera. U 2020. godini na Tuzlanskom kantonu deminirana je površina od milion i po kvadrata. U protkle 2 godine prilikom deminiranja nisu zabilježeni smrtni slučajevi, a današnjom obukom cilj je da se taj pozitivni trend nastavi.

Autor: Dino Dropić

Prema instrukciji centra za uklanjanje mina BiH, Federalna uprava civilne zaštite organizovala je deminersku obuku za svoje uposlene. Obuka se vrši svake godine pred početak sezone deminiranja, a demineri se na ovaj način upoznaju sa sigurnosnim procedurama i svim mjerama zaštite prije izlaska na teren i uklanjanja opasnosti od mina u BIH.

 “Kada su u pitanju te sigurnosne procedure to su procedure koje su propisane SOP-om koje oni uglavnom znaju, međutim imamo obavezu da ih upoznamo ukoliko je došlo do izmjena SOP-a kao što smo imali u nekim dijelovima u odnosu na standard BiH, od nošenja minimalne zaštitne opreme, potrebne distance i svi drugih mjera koji su SOP-ovi propisali i s kojim svo operativno osoblje mora biti upoznato”, rekao je Omer Husilović šef odsjeka za deminiranje FUCZ.

Zbog pandemije koronavirusa obuci je prisustvovalo 30 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite. Jedan od njih je i Mehmedalija Kurtalić koji ističe važnost upoznavanja svih sigurnosnih mjera, radi što kvalitenijeg deminiranja.

 “Poštujemo to pravilo da moramo proći tu proceduru da demineri malo osvježe znanje jer u toku godine se radi tako da moramo non stop apelirati na neke nove stvari ako ima izmjena u SOP-u moraju se doraditi. Ukoliko je potrebno da malo se podsjetimo na određene stvari iz procedura. Opasan je posao kao i svaki drugi. Ako se pristupi profesionalno tom dijelu rada posao je  kao standardni drugi posao uz povećani adrenalin”, istakao je Mehmedalija Kurtalić vođa deminerskog tima Orašje B FUCZ.

Zbog pandemije koronavirusa 2020. godina bila je turbulentna u svim oblastima rada, a negativno se odrazila i na poslovanje deminera u TK.

“Mi se možemo pohvaliti da smo prošle godine ipak i u ovakvim uvjetima uspjeli deminirati površinu terena od milion i po kvadrata na području TK. S obzirom na situaciju to je jako dobar rezultat, ali kad se uporedi sa rezultatom iz prethodne 2019. to je za 50 posto manji ostvareni rezultat, ali kad se uzme period od osnutka svih timova i procesa djelovanja na području TK mi smo se približili cifri od 30 miliona metara kvadratnih deminiranog prostora na Tuzlanskom kantonu što je jako dobar rezultat”, istakao je Benedin Pejić stručni savjetnik za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

U BiH Tuzlanski kanton je jedan od najzagađenijih minskim poljima. Od 1997. godine zabilježeno je 200 minskih nesreća gdje su stradale 132 osobe, a 180 ih je lakše i teže povrijeđeno. U protekle 2 godine nisu zabilježeni smtni ishodi. Obuke ovog tipa upravo se i održavaju kako bi se taj trend nastavio, smanjio broj povrijeđenih,  a što veće područje BiH bilo deminirano.