Da li je privredi BiH potreban “mini šengen”?

Ekonomski analitičatri složni su u ocjeni oko neophodnosti ekonomskog uvezivanja koje doprinosi olakšavanju života i poslovanja kroz lakši protok roba i ljudi. To bi Bosni i Hercegovini donio tzv. „mini šengen“. Ono što brine je nedostatak političke svijesti koja se do sada uglavnom svela na paušalnu ocjenu mogućeg članstva BiH.

Nismo u BiH bili svjedoci bilo kakve ozbiljne rasprave o prednostima i nedostacima ulaska BiH u ovu inicijativu, a kamo li svjedočili serioznoj analizi koristi i troškova od ulaska u inicijativa, smatra ekonomski analitičar Admir Čavalić, koji potencira da BiH kao mala otvorena ekonomija od regionalnog uvezivanja može imati velike koristi.

– Kada govorimo o “mini šengenu”, odnosno otvorenom Balkanu, bilo bi šteta da BiH izostane kao druga najveća ekonomija u regionu Zapadnog Balkana – naglašava Čavalić.

Od regionalnog uvezivanja najveću bi korist imale bosanskohercegovačke kompanije koje trenutno nisu konkurentne na zajedničkom EU tržištu. Također, ovim bi se ubrzao protok investicija među zemljama, što je posebno bitno za BiH koja nema razvijenu baznu infrastrukturu.

– Bilo bi dobro da se ugrade odredbe “mini šengena” da se minimizira politički uticaj, a da se naglasi ekonomski benefit. Mi samo možemo dobiti otvaranje granica, a ništa ne gubimo – ističe Čavalić.

Čavalić dodaje i da moramo imati otvoreno tržište, koje je garant ekonomskog prosperiteta.