”Dan otvorenih vrata” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

U okviru promotivnih aktivnosti Ekonosmki fakultet Tuzla organizuje danas „Dan otvorenih varta“. Cilj je potencijalne studente upoznati sa mogućnostima studiranja i studijskim programima Ekonomija i Poslovna ekonomija. Ovom prilikom ukazat će se na povezanost ovog Fakulteta sa privrednicima, vladinim i nevladinim sektorom, kao i na mogućnosti obavljanja prakse u firmama.

Pročitajte...