Dan otvorenih vrata na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt

Evropski univerzitet Brčko distrikt danas je otvorio vrata za buduće studente.Brojni maturanti iz cijele BiH došli su u Brčko organizovano, autobusima. Obišli su zgradu Univerziteta, pregledali kabinete i opremu, upoznali se sa zaposlenima i dobili informacije o raspoloživim fakultetima i smjerovima. Rukovodstvo Univerziteta organizovalo je svečani prijem. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom postoji  šest fakulteta, i to: Pravni, Ekonomski, Pedagoški, Tehnički, Fakultet zdravstvenih nauka i Fakultet političkih nauka. U okviru Tehničkog fakulteta na raspolaganju su studijski programi:  “Inženjerska informatika”, “Arhitektura”, “Građevinarstvo”, “Putevi, aerodromi i željeznice”, “Konstrukcije”, “Hidrotehnika”, “Geodezija”, “Menadžment u saobraćaju”, “Bezbjednost u saobraćaju”, “Drumski saobraćaj”, “Riječni saobraćaj” i “Poljoprivreda”.Svršeni studenti Evropskog univerziteta pokazuju kompetencije na tržištu rada i zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama, predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.