Vlada TK: Utvrđena esencijalna lista lijekova

Vlada TK je utvrdila esencijalnu listu lijekova. Na listi je hiljadu 1141 lijek. Za troškove električne energije u kolektivnim naseljima, te za nabavku ogreva u kolektivnim naseljima socijalno ugroženih na vladi je utvrđen program prema kojem je planirana raspodjela 194 hiljade i 800 maraka. Za intervencije drugim nivoima vlasti za potrebe povratnika utvrđen je program prema kojem je planirana raspojedla 460 hiljada 200 maraka. Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

 

Pročitajte...