Od početka 2020.g. u BiH evidentiran 21 slučaj kršenja prava novinara

„Od maja prošle godine do ovogodišnjeg praznika slobodnog novinarstva, BH novinari su zabilježili 49 fizičkih napada, prijetnji smrću i političkih pritisaka. Od početka 2020. g. u BiH je evidentiran 21 slučaj kršenja prava novinara, naročito u periodu vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom virusa COVID -19.  Novinari su bili na prvim linijama u ratu, tokom poplava, potresa, klizišta, a sada i tokom pandemije koronavirusa. Uz policajce i ljekare svakodnevno sebe izlažu opasnostima da bi prenijeli građanima priče s terena, a rade za ponižavajuće plaće, najniže među svim profesijama koje podrazumijevaju visok stepen znanja i profesionalnog integriteta“ navedeno je u saopštenju Udruženja BH novinari. I Društvo novinara BiH je na zajedničkoj online konferenciji izrazilo zabrinutost za očuvanje medija i njihove slobode.  Kako kažu smjer njihovog razvoja bi trebao biti predmet budućih rasprava.                                                                                                                        „Kao krug 99 izražavamo protest zbog otpuštanja novinara u ovim vanrednim okolnostima, kada su najpotrebniji, rekao je  predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“  Adil Kulenović.                                                                                                                 „Još je tu pitanje koliko će to stvoriti prostor elitama da potpuno preuzmu kontrolu nad medijskim prostorom imajući u vidu da će medijska zajednica biti u lošem stanju“, rekao je generalni sekretar Društva novinara BiH Fedžad Forto.                                                    Diskutabilne i osjetljive teme često povlače i pritiske na novinare posebno kada izvještavaju o korupciji, radu vlasti i kršenjima ljudskih prava.  Cenzura je najveći neprijatelj istini. Dok neki popuštaju pod pritiskom i strahom od gubitka posla, drugi hrabro rizikuju vlastitu sigurnost i živote da bi prava informacija došla do ljudi.  Ovo se ne odnosi samo na novinare već i na predstavnike, instititucija, kao i naučnike.   Poštovanje najviših etičkih standarda je od suštinske važnosti.  Vlast je dužna poštovati pravo na slobodu izražavanja garantovanu članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i da osiguraju slobodan pristup informacijama, a pandemija virusa Covid-19 ne može biti korištena kao izgovor za suzbijanje kritike.

Pročitajte...