Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2020. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za te kategorije u ukupnom iznosu od 13.390.768,03 KM, saopćeno je iz Ministarstva finansija FBiH.