Danas novi protest policajaca pred Parlamentom FBiH

Nakon jučerašnjih protesta policajaca, za danas su najavili novo protestno okupljanje, ali u manjem broju, pred zgradom Parlamenta FBiH. Osnovni i jedini zahtjev je da se u prelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona o PIO-u uvrsti upućujuća norma prema kojoj će se policijskim službenicima obračun penzija urediti posebnim propisom. Naiume, Vlada FBiH je u novom zakonu o penzijskom i invalidnom osiguranju (PIO) definisala pojam policijskog službenika, ali je odbila da definiše normu i dopunu zakona.

Pročitajte...