Očekuje se da će u 2018.godini u Federaciji oko 40 miliona KM biti usmjereno u mjere aktivne politike zapošljavanja

U 2018.godini očekuje se da će na području Federacije oko 40 miliona maraka biti utrošeno u provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja. Prema planovima Federalnog zavoda, odnosno, kantonalnih službi za zapošljavanje oko 5 miliona maraka trebalo bi da bude utrošeno za pojekte samozapošljavanja. Vlada TK je prihvatila Finansijski plan Službe za zapošljavanje TK za 2018.godinu.

 

Pročitajte...