Danas otvaranje nove zgrade Biroa za zapošljavanje u Živinicama

U Živinicama će danas biti otvorena novoizgrađena zgrada Biroa za zapošljavanje. Zaposleni u Birou će preći na nove metode rada i praktikovati savremene pristupe kada je u pitanju odnos i saradnja sa nezaposlenim osobama. Pored modernog građevinskog objekta, Biro za zapošljavanje u Živinicama će funkcionisati na savremenom pristupu prema građanima koji nisu zaposleni, u što se ubraja edukacija i kvalitetan nadzor građana koji trebaju izvršiti prekvalifikaciju. Pored toga, upostavljen je i odnos između Biroa i privrednika koji će biti povezani preko Centra za biznis.