Počela Sedmica sudske nagodbe

Sudovi u Bosni i Hercegovini pozivaju sve zainteresirane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugim sudovima da, svoj predmet riješe sudskom nagodbom. Mogu to učiniti u okviru Sedmice sudske nagodbe u sudovima od danas do 27. aprila. Stranke se mogu samostalno, putem svog predstavnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. U sudovima u Bosni i Hercegovini počela je Sedmica sudske nagodbe. Sudska nagodba je sporazum stranaka pred sudom. Mehanizam je stvoren da bi se riješio konflikt, a ne samo spor odnosno predmet, pojašnjavaju iz VSTV-a. Konflikt je dio spora, bez čijeg rješenja nema mira i predstavlja odnos dviju ili više strana koje imaju nepomirljive stavove. Ključ rješenja je utvrditi interese stranaka i riješiti ga mirnim putem. Nakon što se stranka na neki od propisanih načina obrati sudu, postupajući sudac će, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati spor riješiti mirnim putem ili preciznije, nagodbom. Sedmica sudske nagodbe realizira se u okviru Projekta unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa 2 kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg provodi VSTV Bosne i Hercegovine skupa sa sudovima. Sedmica će trajati do 27. aprila.

 

Pročitajte...