Privrednici i dalje zainteresirani za kreditnu liniju Sparkasse banke i Vlade TK

Kreditna linija od 25 miliona KM i 100 hiljada KM, koju su prošle godine, u zajedničkom projektu, ponudile kantonalna Vlada i Šparkase Banka i dalje budi veliki interes privrednika. Naime, ukoliko sutra Vlada da pozitivno mišljenje na nova odobrena kreditna sredstva prijavljenim privrednicima u ovoj banci, ukupno će do sada biti plasirano oko 14 miliona KM. Efekti ove kreditne linije vidljivi su kroz nova zapošljavanja.

Kada je prošle godine potpisan ugovor između Šparkase banke i Vlade Tuzlanskog kantona, privrednicima je omogućeno da putem javnog poziva apliciraju za sredstva do 2 miliona KM maksimalne vrijednosti. Ugovorom je ukupna kamatna stopa za kredite predviđena u iznosu od 4,2 odsto, ali Vlada TK subvencionira  3 odsto zbog čega  kamata za ove  kredite iznosi samo 1,2 odsto. To je povoljno privrednicima. O tome svjedoči i broj od stotinu prijavljenih privrednika. Kreditna linija je pokrenuta sa ciljem da realni sektor uspješnu posluje zahvaljujući ovim uslovima, te je ispunila dvije veoma važne uloge.

  • Jedna je uloga da je pojeftinio finansijski kapital i da je to sada konkurentnost kamata između 2 i 3 odsto za razliku od ranije, kada je kamata bila nešto više od pet odsto. I drugi dio koji je obavljen da smo pokrenuli proces vezan za apsolutno drugačije razmišljanje kada je u pitanju finansiranje privrednih subjekata, rekao nam je Osman Puškar, ministar privrede Tk.

Najviše sredstava je plasirano u metalni sektor, zatim u sektor usluga i tekstilnu industriju. Kada je riječ o interesu privrednika, najviše ih je povuklo sredstava sa područja Tuzle, Kalesije, Gradačca i Gračanice. Za sada je ovaj projekt rezultirao otvaranjem novih radnih mjesta.

  • Mi cijenimo da je u ovom procesu kreirano preko hiljadu radnih mjesta a veoma je važno reći da su to sredstva koja će se vratiti banci i koja će ponovo biti na raspolaganju kao kapital. Ugovorom koji je potpisan sa bankom je rečeno da prvemnstveno ide za otvaranje radnih mjesta. Po onome što mi na terenu dobijamo u sektorima u koje se ulaže, industrija drveta, metalni sektor i tekstil su tu. Onaj ko aplicira on ponosi u zahtjevu koliko radnih mjesta otvara, pojasnio je Puškar.

Inače, Šparkase banka će nastaviti sa realizacijom ove kreditne linije do osmog mjeseca ove godine, kada se završava ugovor. Interes privrednika  je i dalje velik a preostalo je još dovoljno sredstava za nove aplikante. Zbog toga su iz Ministarstva privrede TK još jednom pozvali privrednike da se jave na ovaj poziv.