Danas rasprava o Zakonu o demobilisanim borcima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas će održati vanredno zasjedanje na kojem će razmatrati predložen zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Federalna vlada je podsjećamo,  uputila po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca, kojim je, između ostalog, propisan novčani mjesečni borački dodatak.

Pročitajte...