Danas zasjeda Vlada TK

Sjednicu će danas održati Vlada TK. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, zatim Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora, Razmatranje Informacije o osiguravanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana, kao i Analize zdravstvenog stanja stanovništvaTuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini.