Danas se obilježava Svjetski dan televizije

Danas se obilježava Svjetski dan televizije, jednog od najuticajnijih medija u savremenom svijetu, koji presudno utiče na formiranje javnog mišljenja. Riječ je o mediju koji je dovoljno moćan da, kako vjeruju stručnjaci, u pojedinim državama, zavisno od stepena obrazovanja građana i životnog standarda, presudno utiče na formiranje javnog mišnjenja.

Pročitajte...