Danas sjednica OV Kalesija

Sjednicu će danas održati vijećnici OV Kalesija. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018. Godinu, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, Odluke o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018. Godini, kao i Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik “.

Pročitajte...