Danas sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Sjednica Skupštine TK biće održana danas u Tuzli. Dnevim redom, između ostalog je predviđeno razmatranje i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, razmatranje prijedloga i donošenje Zakona i izmjeni zakona o Vladi TK, i razmatranje nacrta zakona o dopunama zakona o pravobranilaštvu. Poslanici će razmatrati i izjasniti se i o nacrtu zakona o dopunama zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi, zatim Prostornom planu područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. Godine. Poslanici će na sjednici razmatrati još nekoliko odluka, informacija, i analiza.

Pročitajte...