Danas sjednica Vlade TK

Danas zasijeda Vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog je razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Srednjoročnog plana potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za period 2018. – 2020. godine, sa Godišnjim planom potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za period 2018. Godinu, zatim Razmatranje Izvještaja o odobrenim kreditnim sredstvima iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta TK za 2018. godinu, za period do 26.06.2018. godine. Planirano je i razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, kao i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Pročitajte...