Unaprijediti saradnju Vlade TK i II pješadijskog rendžerskog puka

Na sastanku delegacije Vlade TK i II pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga BiH , koje su predvodili premijer Jakub Suljkanović  i komandant Puka pukovnik Kasim Mešić, bilo je riječi o dosadašnjoj saradnji i njenom unaprijeđenju,  a posebno u pogledu predstojećeg obilježavanja Dana II Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.„Želja nam je prezentirati javnosti sve ono što mi imamo, a kako bi se svi građani, a prije svih učenici osnovnih i srednjih škola, dodatno upoznali i educirali o ulozi II Korpusa u ratu 1992-’95. i ulozi oružanih snaga u društvu uopće“ rekao je komandant Puka, pukovnik Kasim Mešić.

Pročitajte...