Danas sjednica Vlade Tuzlanskog kantona: Dnevnim redom je predviđeno…

Vlada Tuzlanskog kantona održaće 77. redovnu sjednicu na kojoj je predviđeno razmatranje i usvajanje više izvještaja, informacija, te donošenje pravilnika, odluka i uredbi.

Na dnevnom redu je Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prošlu godinu, Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba, kao i Zaključak o prihvatanju Prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za izmjenu Odluke o prekategorizaciji cesta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada bi uz ostalo trebala donijeti Odluku o imenovanju predstavnika Tuzlanskog kantona u Radne grupe za politički kriterij, ekonomski kriterij i reformu javne uprave u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Uz ostalo je predviđeno i donošenje odluka o davanju saglasnosti: na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumaam za ovu godinu, te na Program mjera zdravstvene zaštite životinja, također za ovu godinu.

Pročitajte...