Danas usaglašavanje Zakona o pravima demobilisanih boraca

Zajednička komisija oba doma Parlamenta Federacije BiH zasijedat će danas da bi usaglasiti konačni tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i to nakon što su Predstavnički i Dom naroda usvojili različite verzije zakona. Sjednici će prisustvovati i predstavnici demobilisanih boraca, koji protestima traže registar boraca, borački dodatak i regulisanje finansiranja boračkih udruženja.

Pročitajte...