Danas zasijeda Vlada TK.

Vlada bi danas trebala utvrditi nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. Godinu, kao i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta. Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Vlada bi trebala dati saglasnost za kreditno zaduženje. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period.

Pročitajte...