Danas zasijedaju općinski vijećnici u Banovićima, Gradačcu i Srebreniku

SJEDNICA OV GRADAČAC

Danas će zasijedati vijećnici u Gradčcu. Na dnevom redu je prijedlog Budžeta Općine Gradačac te  prijedlog Odluke o  njegovom izvršenju za 2019. Godinu, i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljanom prekoračenju na transakcijskom računu. Vijećnici bi trebali dati saglasnost  na prijedlog ugovora o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine i prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice, prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Gradačac, kao i prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu Općine Gradačac.

SJEDNICA OV BANOVIĆI

Sjednicu će održati i vijećnici u Banovićima. Biće razmatran program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave za ovu godinu, programi rada sa finansijskim planom nekoliko ustanova i preduzeća kojima je osnivač općina Banovići. Na dnevnom redu je i  Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata u prošloj godini, kao i prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2019. Godini.

SJEDNICA OV U SREBRENIKU

Vijećnici u  Srebreniku danas će razmatrati prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar Srebrenik, prijedlog Odluke o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja. Vijećnici u Srebreniku trebali bi se  izjasniti i  o prijedlogu Odluke o proširenju kruga korisnika zdravstvenog osiguranja.

 

Pročitajte...