Danas zasjeda Općinsko vijeće u Sapni

Danas zasjeda vijeće u Sapni. V ijećnici će između ostalograzmatrati prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta Sapne za prvih devet mejseci ove godine, zatim nacrt budžeta za 2018., i Nacrt odluke o njegovom izvršenju. Pred vijećnicima je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju trupa regionalne ceste Priboj-Sapna, zatim prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta TK, te informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima učenika osnovne i srednje škole u Sapni.

Pročitajte...