Danas zasjeda Vlada TK

Danas zasijeda Vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju i srednjem  , kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju. Članovi Vlade razmatrat će I prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. Godinu, prijedlog i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. Godina, te prijedlog i donošenje Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.

Pročitajte...