Prezentacija procjene potencijalnih ekonomskih efekata novih regulativa

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona I USAID/ZGIP projekt uz podršku Ekonomskog instituta u Sarajevu, održat će danas u BKC u Tuzli prezentaciju procjene potencijalnih ekonomskih efekata nove regulative javno – privatnog partnerstva u TK. Prezentatori su profesori sa Univerziteta u Sarajevu,koji će se tokom prezentacije između ostalog osvrnuti na značaj ulaganja u javnu infarstrukturu, svjetske trendove u oblasti javno- privatnog partnerstva, procjenu direktnih I indirektnih I induciranih efekata potencijalnih JPP projekata u Tuzlanskom kantonu, koristeći input I output okvir.

Pročitajte...