Dautbegović: Strukturalni dijalog propao, potrebna cjelovita reforma pravosuđa

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici Almin Dautbegović izjavio je u Sarajevu na sesiji Kruga 99 da je Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH propao, iako niko neće da to kaže javno, i sada je potrebna cjelovita reforma pravosuđa.

Dautbegović je kao uvodničar na sesiji o temi “Da li pravosudni sistem u BiH ostvaruje svoju ustavnu ulogu?”, ocijenio da pravosudni sistem Bosne i Hercegovine nije dobar, a da o načinima za njegovo unapređenje postoje različita mišljenja.

Dodao je da je prva i jedina cjelovita reforma pravosuđa provedena 2003. te da je ono, uz neznatne izmjene, isto i danas.

Dautbegović smatra da je za cjelovitu reformu pravosuđa potrebno stvoriti političke pretpostavke, jer prvenstveno mora biti utvrđeno koje vrijednosti treba da čuva pravosudni sistem.

Naglasio je da bi konstrukciju modela pravosuđa trebali sačiniti domaći stručnjaci, koji to mogu bez ičije pomoći, jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da nas stranci ne poznaju dobro što je i doprinijelo ovakvom stanju u pravosuđu.

Dautbegović je naveo da su pokušaji “krpljenja” pravosuđa bili usmjereni na usaglašavanje oko nadležnosti sudova ali to nije ni moguće tako urediti, već moramo stvari sistemski drugačije postaviti.